Zasoby w przygotowaniu. Zapraszamy wkrótce.
thumbnail

1-Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciw pożarowej oraz ochrony środowiska

Poradnik będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy o organizacji stanowiska pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, wymaganiami ergonomii oraz ochrony środowiska, stosowania zasad BHP podczas wykonywania zadań zawodowych, wypadkach w pracy i udzielaniu pierwszej pomocy jak również prawach i obowiązkach pracownika, pracodawcy i ucznia w zakresie BHP.thumbnail

5-Sporządzenie rysunku technicznego odzieżowego

Poradnik będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy z zakresu doboru materiałów i przyborów na stanowisku kreślarskim, podstaw pisma technicznego, podstaw rysunku technicznego, przygotowania arkuszy do rysunku technicznego, zastosowania linii w rysunku technicznym, zastosowania skali w rysunku technicznym, symboliki oznaczeń szwów, ściegów i węzłów technologicznych odzieży oraz zastosowania graficznych programów komputerowych.thumbnail

6-Sporządzanie rysunków wyrobów odzieżowych

Poradnik będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy o podstawowych przyborach i materiałach rysunkowych, technikach rysunkowych w rysunku odręcznym, proporcjach sylwetki ludzkiej, pomiarach antropometrycznych, zasadach perspektywy, a także ułatwi Ci wykonywanie rysunków modelowych i żurnalowych.Obsługiwane przez usługę Blogger.